Co to jest cykl życia produktu?

Cykl życia produktu to seria faz, przez które przechodzi każdy produkt od momentu wprowadzenia na rynek do wycofania. Kluczowe etapy to wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek. Zrozumienie tego procesu jest kluczowe dla efektywnego zarządzania produktem na każdym etapie jego istnienia. Fazy cyklu życia produktu W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej czterem głównym fazom cyklu życia …