logo
Podsumowanie 2019 roku
Wpisany przez dh Agata Bugara   
niedziela, 09 lutego 2020 09:11

W sobotę 01.02.2020 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok.
Swoją obecnością zaszczycili nas Wspaniali Goście m.in.:
Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu  - st. bryg. Waldemar Kuźma, Członek Prezydium Zarządu Powiatowego, Wójt Gminy Korzenna - Leszek Skowron, Proboszcz Parafii Mogilno - Ks. Emil Myszkowski, Radni Powiatu Nowosądeckiego – Franciszek Kantor i Piotr Ogorzałek, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół a także przedstawiciele różnych stowarzyszeń i środowisk.

Zebranie prowadził Prezes jednostki – dh Dawid Ogorzałek, który podczas przedstawiania sprawozdania z działalności wymienił liczne sukcesy, które osiągnęli Druhowie OSP Mogilno.

Sprawozdanie z działań ratowniczych jakie podejmowała jednostka przedstawił Naczelnik  – dh Paweł Rola, a sprawozdanie finansowe i plan finansowy na bieżący rok przedstawił dh Karol Chronowski – Wiceprezes.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarząd OSP Mogilno jednogłośnie otrzymał absolutorium za ubiegły rok.

Gdy przyszedł czas na dyskusję, występując, zaproszeni Goście chwalili jednostkę za podejmowanie wszelkich inicjatyw i otwartość na współpracę z różnymi środowiskami a także gratulowali licznych sukcesów jakie osiągnęła jednostka i życzyli wszelkiej pomyślności w obecnym roku.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną biesiadę strażacką.

Dziękujemy wszystkim strażakom, którzy włączyli się w przygotowanie zebrania.

Galeria (fot. Jakub Przychocki)

 

INFORMACJEPOZNAJ NAS


WSPIERAJĄ NAS