logo
Trawa ma rosnąć, nie płonąć. Strażacy OSP Mogilno apelują
Wpisany przez Jadwiga Jelińska   
czwartek, 12 kwietnia 2018 17:04


Słoneczna aura sprzyja wiosennym pracom polowym, które niestety niejednokrotnie kończą się wypalaniem suchych traw. Chociaż nasza jednostka od początku tego roku nie otrzymała takiego zgłoszenia, to jednak apelujemy o rozwagę i rozsądek. Ku przestrodze informujemy jakie kary mogą zostać nałożone na kogoś, kto podpalając trawy, naraża innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Niestety wciąż pokutuje w naszym społeczeństwie przekonanie, że wypalanie traw jest dobre dla przyrody i przyczynia się do użyźniania gleby powoduje, że zaczynają płonąć nieużytki i połacie terenów porośniętych suchą trawą. Takie działanie człowieka wcale nie użyźnia ziemi, a wręcz przeciwnie - niszczy życie na terenach wypalanych i nie przyczynia się po polepszenia jakości gleby a wręcz  ją  degraduje.

 

 

Skutki wypalania traw:

 

- dym pochodzący z wypalania traw zatruwa powietrze - zwiększa emisję dwutlenku węgla, rakotwórczych dioksyn i węglowodorów aromatycznych,

- gęsty dym pokrywający drogi i pobocza może znacznie ograniczyć widoczność, co może przyczynić się do wypadku lub kolizji;

- wypalanie traw niszczy siedliska zwierząt, gniazda, nory, mrowiska,

- zabija zwierzęta:  dżdżownice, które użyźniają glebę, pszczoły i inne owady oblatujące łąki  oraz   nieużytki. Owady te  zapylają rośliny a więc zwiększają plony, pomagają w walce ze szkodnikami np. mszycami jak biedronki, czy mrówki wyjadające resztki roślinne i zwierzęce usprawniając w ten sposób rozkład składników organicznych  (giną w dymie i wysokiej temperaturze);

- wyjaławia glebę niszcząc gnijącą warstwę roślinności, która zamienia się w kompost i użyźnia glebę, florę bakteryjną gleby, systemy korzeniowe roślin.

 

Należy mieć również świadomość, że każda interwencja zastępów straży pożarnej kosztuje.


Koszty to nie tylko zużyte środki gaśnicze, paliwo i sprzęt, ale przede wszystkim ludzkie życie. Pamiętajmy, że kiedy strażacy są dysponowani do gaszenia pożarów traw, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, aby pomagać np. ofiarom wypadków drogowych. Udział w gaszeniu traw może spowodować wydłużenie czasu dojazdu do miejsca innego, znacznie poważniejszego zdarzenia.
Wypalanie traw nie daje jak widać żadnych korzyści, a przynosi straty w przyrodzie i zagraża człowiekowi. Jest prawnie zabronione i karalne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8) określa:

art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

art. 131: Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami) w art. 30 ust. 3 pkt. 3 wskazuje:  „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

 

 

Za łamanie tych przepisów grożą surowe sankcje:

Art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi:
Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia.

 

 

fot. OSP Mogilno

Oprac. Reda (na podstawie - źródło: Komenda Główna PSP, PSP Nowy Sącz, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie)

 

 


 

INFORMACJEPOZNAJ NAS


WSPIERAJĄ NAS