logo
Zaproszenie na Walne Zebranie za rok 2017
Wpisany przez Jadwiga Jelińska   
sobota, 03 lutego 2018 08:37

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie serdecznie zaprasza wszystkich Członków i Sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za 2017 rok, które odbędzie się dnia 10 lutego 2017 r. (tj. sobota) o godzinie 18:00 w Remizie OSP Mogilno. Druhów obowiązuje mundur galowy. Obecność obowiązkowa.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.
 

INFORMACJEPOZNAJ NAS


WSPIERAJĄ NAS