Technik żywienia i usług gastronomicznych w szkole Technikum w Sichowie Dużym ulica 89

Nazwa szkoły: Technikum w Sichowie Dużym Adres: ul. 89 Adres2: ul. 28-236 Rytwiany Telefon: 158647322 Fax: 158647322 Numer szkoły (wg wojew.): 171 Nr RSPO: 103957 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik żywienia […]

Read More »

Technik weterynarii w szkole Technikum w Sichowie Dużym ulica 89

Nazwa szkoły: Technikum w Sichowie Dużym Adres: ul. 89 Adres2: ul. 28-236 Rytwiany Telefon: 158647322 Fax: 158647322 Numer szkoły (wg wojew.): 171 Nr RSPO: 103957 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik weterynarii […]

Read More »

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w szkole Technikum w Sichowie Dużym ulica 89

Nazwa szkoły: Technikum w Sichowie Dużym Adres: ul. 89 Adres2: ul. 28-236 Rytwiany Telefon: 158647322 Fax: 158647322 Numer szkoły (wg wojew.): 171 Nr RSPO: 103957 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik mechanizacji […]

Read More »

Technik mechanizacji rolnictwa w szkole Technikum w Sichowie Dużym ulica 89

Nazwa szkoły: Technikum w Sichowie Dużym Adres: ul. 89 Adres2: ul. 28-236 Rytwiany Telefon: 158647322 Fax: 158647322 Numer szkoły (wg wojew.): 171 Nr RSPO: 103957 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik mechanizacji […]

Read More »