Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w szkole Technikum ulica Aleja XX-lecia 12

Nazwa szkoły: Technikum Adres: ul. Aleja XX-lecia 12 Adres2: ul. 96-515 Teresin Telefon: 468613813 Fax: 468613813 Numer szkoły (wg wojew.): 633 Nr RSPO: 20786 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik urządzeń i […]

Read More »

Technik elektroenergetyk transportu szynowego w szkole Technikum ulica Aleja XX-lecia 12

Nazwa szkoły: Technikum Adres: ul. Aleja XX-lecia 12 Adres2: ul. 96-515 Teresin Telefon: 468613813 Fax: 468613813 Numer szkoły (wg wojew.): 633 Nr RSPO: 20786 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik elektroenergetyk transportu […]

Read More »

Technik logistyk w szkole Technikum ulica Aleja XX-lecia 12

Nazwa szkoły: Technikum Adres: ul. Aleja XX-lecia 12 Adres2: ul. 96-515 Teresin Telefon: 468613813 Fax: 468613813 Numer szkoły (wg wojew.): 633 Nr RSPO: 20786 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik logistyk Liczba […]

Read More »

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w szkole Technikum ulica Aleja XX-lecia 12

Nazwa szkoły: Technikum Adres: ul. Aleja XX-lecia 12 Adres2: ul. 96-515 Teresin Telefon: 468613813 Fax: 468613813 Numer szkoły (wg wojew.): 633 Nr RSPO: 20786 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik mechanizacji rolnictwa […]

Read More »

Technik mechanik w szkole Technikum ulica Aleja XX-lecia 12

Nazwa szkoły: Technikum Adres: ul. Aleja XX-lecia 12 Adres2: ul. 96-515 Teresin Telefon: 468613813 Fax: 468613813 Numer szkoły (wg wojew.): 633 Nr RSPO: 20786 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik mechanik Liczba […]

Read More »

Technik mechanizacji rolnictwa w szkole Technikum ulica Aleja XX-lecia 12

Nazwa szkoły: Technikum Adres: ul. Aleja XX-lecia 12 Adres2: ul. 96-515 Teresin Telefon: 468613813 Fax: 468613813 Numer szkoły (wg wojew.): 633 Nr RSPO: 20786 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik mechanizacji rolnictwa […]

Read More »