Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. M.Konopnickiej w Otwocku Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 3 dla uczniów z niepeł.intelektualną oraz dla uczniów z niepeł.sprzężonymi w Otwocku ulica Majowa 17/19

Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. M.Konopnickiej w Otwocku Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 3 dla uczniów z niepeł.intelektualną oraz dla uczniów z niepeł.sprzężonymi w Otwocku Adres: ul. Majowa 17/19 Adres2: ul. 05-402 Otwock Telefon: 227793241 Fax: 227793241 Numer szkoły (wg wojew.): 305 Nr RSPO: 72453 Id typu szkoły: 00093 Typ szkoły: […]

Read More »

Technik technologii żywności w szkole TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. ST. STASZICA W OTWOCKU ulica Konopnickiej 3

Nazwa szkoły: TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. ST. STASZICA W OTWOCKU Adres: ul. Konopnickiej 3 Adres2: ul. 05-400 Otwock Telefon: Fax: Numer szkoły (wg wojew.): 404 Nr RSPO: 57835 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna […]

Read More »

Technik informatyk w szkole Technikum Nr 2 ulica PUŁASKIEGO 7

Nazwa szkoły: Technikum Nr 2 Adres: ul. PUŁASKIEGO 7 Adres2: ul. 05-400 OTWOCK Telefon: Fax: Numer szkoły (wg wojew.): 590 Nr RSPO: 72447 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik informatyk Liczba uczniów: […]

Read More »

Mechanik pojazdów samochodowych w szkole Zespół Szkół Nr 2 im. MariiI Skłodowskiej – Curie w Otwocku BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OTWOCKU 2 ulica Pułaskiego 7

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. MariiI Skłodowskiej – Curie w Otwocku BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OTWOCKU 2 Adres: ul. Pułaskiego 7 Adres2: ul. 05-400 Otwock Telefon: 227793070 Fax: 227793079 Numer szkoły (wg wojew.): 591 Nr RSPO: 72448 Id typu szkoły: 00093 Typ szkoły: Branżowa szkoła I stopnia Rodzaj elementu: Szkoła […]

Read More »

Muzyk w szkole Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Bartłomieja Budzyńskiego ulica Świerkowa 11

Nazwa szkoły: Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Bartłomieja Budzyńskiego Adres: ul. Świerkowa 11 Adres2: ul. 05-420 Józefów Telefon: 227892255 Fax: Numer szkoły (wg wojew.): 254 Nr RSPO: 44200 Id typu szkoły: 00022 Typ szkoły: Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia Rodzaj elementu: Dane własne Kategoria uczniów: Bez kategorii Publiczność: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej Specyfika szkoły: […]

Read More »

Sprzedawca w szkole Zespół Szkół Nr 2 im. MariiI Skłodowskiej – Curie w Otwocku BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OTWOCKU 2 ulica Pułaskiego 7

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. MariiI Skłodowskiej – Curie w Otwocku BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OTWOCKU 2 Adres: ul. Pułaskiego 7 Adres2: ul. 05-400 Otwock Telefon: 227793070 Fax: 227793079 Numer szkoły (wg wojew.): 591 Nr RSPO: 72448 Id typu szkoły: 00013 Typ szkoły: Zasadnicza szkoła zawodowa Rodzaj elementu: Oddziały szkoły […]

Read More »

Muzyk w szkole Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Bartłomieja Budzyńskiego ulica Świerkowa 11

Nazwa szkoły: Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Bartłomieja Budzyńskiego Adres: ul. Świerkowa 11 Adres2: ul. 05-420 Józefów Telefon: 227892255 Fax: Numer szkoły (wg wojew.): 254 Nr RSPO: 44200 Id typu szkoły: 00022 Typ szkoły: Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia Rodzaj elementu: Dane własne Kategoria uczniów: Bez kategorii Publiczność: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej Specyfika szkoły: […]

Read More »

Stolarz w szkole Zespół Szkół Nr 2 im. MariiI Skłodowskiej – Curie w Otwocku BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OTWOCKU 2 ulica Pułaskiego 7

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. MariiI Skłodowskiej – Curie w Otwocku BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OTWOCKU 2 Adres: ul. Pułaskiego 7 Adres2: ul. 05-400 Otwock Telefon: 227793070 Fax: 227793079 Numer szkoły (wg wojew.): 591 Nr RSPO: 72448 Id typu szkoły: 00013 Typ szkoły: Zasadnicza szkoła zawodowa Rodzaj elementu: Oddziały szkoły […]

Read More »

Mechanik pojazdów samochodowych w szkole Branżowa Szkoła I Stopnia ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 Adres2: ul. 05-480 Karczew Telefon: 227882400 Fax: 227882400 Numer szkoły (wg wojew.): 508 Nr RSPO: 12875 Id typu szkoły: 00013 Typ szkoły: Zasadnicza szkoła zawodowa Rodzaj elementu: Oddziały szkoły innego typu Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: […]

Read More »

Cukiernik w szkole Zespół Szkół Nr 2 im. MariiI Skłodowskiej – Curie w Otwocku BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OTWOCKU 2 ulica Pułaskiego 7

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. MariiI Skłodowskiej – Curie w Otwocku BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OTWOCKU 2 Adres: ul. Pułaskiego 7 Adres2: ul. 05-400 Otwock Telefon: 227793070 Fax: 227793079 Numer szkoły (wg wojew.): 591 Nr RSPO: 72448 Id typu szkoły: 00093 Typ szkoły: Branżowa szkoła I stopnia Rodzaj elementu: Szkoła […]

Read More »