Technik weterynarii w szkole TECHNIKUM NR 6 ulica AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 1

Nazwa szkoły: TECHNIKUM NR 6 Adres: ul. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 1 Adres2: ul. 43-300 BIELSKO-BIAŁA Telefon: Fax: Numer szkoły (wg wojew.): 506 Nr RSPO: 70566 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik weterynarii Liczba […]

Read More »

Technik pojazdów samochodowych w szkole Technikum Nr 5 ulica Filarowa 52

Nazwa szkoły: Technikum Nr 5 Adres: ul. Filarowa 52 Adres2: ul. 43-300 Bielsko-Biała Telefon: Fax: Numer szkoły (wg wojew.): 328 Nr RSPO: 70677 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik pojazdów samochodowych Liczba […]

Read More »

Kierowca mechanik w szkole Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 ulica Filarowa 52

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 Adres: ul. Filarowa 52 Adres2: ul. 43-300 Bielsko-Biała Telefon: Fax: Numer szkoły (wg wojew.): 329 Nr RSPO: 70676 Id typu szkoły: 00093 Typ szkoły: Branżowa szkoła I stopnia Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak […]

Read More »

Mechanik-monter maszyn i urządzeń w szkole Branżowa Szkoła I nr 7 Stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej ulica Lompy 11

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I nr 7 Stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej Adres: ul. Lompy 11 Adres2: ul. 43-300 Bielsko-Biała Telefon: 334960250 Fax: 334960253 Numer szkoły (wg wojew.): 332 Nr RSPO: 74630 Id typu szkoły: 00093 Typ szkoły: Branżowa szkoła I stopnia Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w […]

Read More »

Muzyk w szkole Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia ulica Wyspiańskiego 5a

Nazwa szkoły: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia Adres: ul. Wyspiańskiego 5a Adres2: ul. 43-300 Bielsko-Biała Telefon: 33498841 Fax: 334988423 Numer szkoły (wg wojew.): 399 Nr RSPO: 92846 Id typu szkoły: 00024 Typ szkoły: Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Bez kategorii Publiczność: publiczna Specyfika […]

Read More »

Plastyk w szkole Liceum Plastyczne w Bielsku-Białej ulica Gen. Sikorskiego 8

Nazwa szkoły: Liceum Plastyczne w Bielsku-Białej Adres: ul. Gen. Sikorskiego 8 Adres2: ul. 43-300 Bielsko-Biała Telefon: 338123654 Fax: 338123654 Numer szkoły (wg wojew.): 359 Nr RSPO: 92793 Id typu szkoły: 00027 Typ szkoły: Czteroletnie liceum plastyczne Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Bez kategorii Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak specyfiki […]

Read More »

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Copernicus' ulica Cechowa 4

Nazwa szkoły: Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Copernicus' Adres: ul. Cechowa 4 Adres2: ul. 43-300 Bielsko-Biała Telefon: 338181630 Fax: Numer szkoły (wg wojew.): 115 Nr RSPO: 89884 Id typu szkoły: 00019 Typ szkoły: Szkoła policealna Rodzaj elementu: Dane własne Kategoria uczniów: Dorośli Publiczność: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Specyfika szkoły: brak specyfiki Zawód: Technik bezpieczeństwa i […]

Read More »

Muzyk w szkole Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia ulica Wyspiańskiego 5a

Nazwa szkoły: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia Adres: ul. Wyspiańskiego 5a Adres2: ul. 43-300 Bielsko-Biała Telefon: 33498841 Fax: 334988423 Numer szkoły (wg wojew.): 399 Nr RSPO: 92846 Id typu szkoły: 00024 Typ szkoły: Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Bez kategorii Publiczność: publiczna Specyfika […]

Read More »

Elektryk w szkole BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ulica Słowackiego 24

Nazwa szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Adres: ul. Słowackiego 24 Adres2: ul. 43-300 BIELSKO-BIAŁA Telefon: 338122479 Fax: 338122603 Numer szkoły (wg wojew.): 411 Nr RSPO: 70572 Id typu szkoły: 00093 Typ szkoły: Branżowa szkoła I stopnia Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka […]

Read More »

Elektromechanik pojazdów samochodowych w szkole Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica ulica Maksyma Gorkiego 7

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica Adres: ul. Maksyma Gorkiego 7 Adres2: ul. 43-300 Bielsko-Biała Telefon: 338157935 Fax: 338157935 Numer szkoły (wg wojew.): 301 Nr RSPO: 58333 Id typu szkoły: 00093 Typ szkoły: Branżowa szkoła I stopnia Rodzaj elementu: Dane własne Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: […]

Read More »