Technik żywienia i usług gastronomicznych w szkole Technikum w Siennicy Różanej ulica Siennica Różana 266 a

Nazwa szkoły: Technikum w Siennicy Różanej Adres: ul. Siennica Różana 266 a Adres2: ul. 22-304 Siennica Różana Telefon: 825759287 Fax: 825759424 Numer szkoły (wg wojew.): 395 Nr RSPO: 56565 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak […]

Read More »

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w szkole Technikum w Siennicy Różanej ulica Siennica Różana 266 a

Nazwa szkoły: Technikum w Siennicy Różanej Adres: ul. Siennica Różana 266 a Adres2: ul. 22-304 Siennica Różana Telefon: 825759287 Fax: 825759424 Numer szkoły (wg wojew.): 395 Nr RSPO: 56565 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak […]

Read More »

Technik mechanizacji rolnictwa w szkole Technikum w Siennicy Różanej ulica Siennica Różana 266 a

Nazwa szkoły: Technikum w Siennicy Różanej Adres: ul. Siennica Różana 266 a Adres2: ul. 22-304 Siennica Różana Telefon: 825759287 Fax: 825759424 Numer szkoły (wg wojew.): 395 Nr RSPO: 56565 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak […]

Read More »

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych w szkole Branżowa Szkoła I stopnia im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej ulica 266A

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej Adres: ul. 266A Adres2: ul. 22-304 Siennica Różana Telefon: 825759287 Fax: 825759424 Numer szkoły (wg wojew.): 396 Nr RSPO: 56567 Id typu szkoły: 00013 Typ szkoły: Zasadnicza szkoła zawodowa Rodzaj elementu: Oddziały szkoły innego typu Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika […]

Read More »

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w szkole Technikum w Siennicy Różanej ulica Siennica Różana 266 a

Nazwa szkoły: Technikum w Siennicy Różanej Adres: ul. Siennica Różana 266 a Adres2: ul. 22-304 Siennica Różana Telefon: 825759287 Fax: 825759424 Numer szkoły (wg wojew.): 395 Nr RSPO: 56565 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak […]

Read More »

Technik żywienia i usług gastronomicznych w szkole Technikum w Siennicy Różanej ulica Siennica Różana 266 a

Nazwa szkoły: Technikum w Siennicy Różanej Adres: ul. Siennica Różana 266 a Adres2: ul. 22-304 Siennica Różana Telefon: 825759287 Fax: 825759424 Numer szkoły (wg wojew.): 395 Nr RSPO: 56565 Id typu szkoły: 00016 Typ szkoły: Technikum Rodzaj elementu: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież Publiczność: publiczna Specyfika szkoły: brak […]

Read More »